เป็น-ไป-(ไม่)-ได้

posted on 23 Mar 2012 23:24 by wonder-bii
...ความรัก ไม่ว่าจะเมื่อไรก็สวยงาม...
 
...แต่ความรักที่เป็นไปไม่ได้ มันเจ็บปวดเสมอ...
 
T_T

*~* Feel *~*

posted on 28 Jan 2012 23:13 by wonder-bii
 
 
...~ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย~...

edit @ 28 Jan 2012 23:32:08 by WonDer_bii